top of page

ביטוח מנהלים/ קרן פנסיה זוהי למעשה פוליסה לעובדים שכירים עצמאיים שבאמצעותה חוסך העובד ביחד עם המעביד את כספי הפנסיה ומבטח את עצמו למקרה של אובדן כושר עבודה וביטוח למקרה פטירה שישולם למוטביו.

 

נציג בקצרה את הכיסויים שניתן לרכוש במסגרת ביטוח המנהלים:
 

  • ביטוח למקרה אובדן כושר עבודה  - פיצוי חודשי למקרה שבו המבוטח מאבד את יכולתו לעבוד. הכיסוי לאובדן כושר עבודה הוא אחד הכיסויים המורכבים ביותר בתחום הביטוח ויש להקנות תשומת לב רבה בעת הפגישה עם סוכן הביטוח. זהו כיסוי המאפשר תוספת תשלום על ידי העובד על מנת להשלים את היקף הכיסוי וסכום הביטוח.
     

  • ביטוח למקרה פטירת המבוטח - המבוטח רשאי לרכוש על חשבון פרמיית התגמולים סכום ביטוח למקרה פטירה. סכום הביטוח שישולם שניתן לרכוש תלוי בגובה הפרמיה החודשית לתגמולים . נהוג לרכוש פוליסות שבהן רכיב הביטוח קטן באופן אוטומטי ככל שגדל החיסכון.
     

  • מקובל להניח שמרבית המבוטחים נמצאים בתת ביטוח ורוכשים הרבה פחות מסכום הביטוח הנדרש להם לכיסוי ביטוח נאות למקרה פטירה.
     

  • פנסיית זקנה וסכום חד פעמי בגיל הפרישה - ביטוחי המנהלים מאפשרים יציאה לגמלאות החל מגיל 60. כלל שגיל היציאה לגמלאות מתאחר גובה הפנסיה החודשית אמור לגדול אולם בשנים בהן הבורסה יורדת לא בהכרח יהיה זה המצב. לקצבה קוראים – קצבה משלמת ..

 

מסלולי השקעה  - ביטוחי המנהלים כוללים מסלולי השקעה שניתן להתאים אותך לאופיו ולגילו של החוסך.  

ביטוח מנהלים/  קרן פנסיה

רוצה לשמוע עוד פרטים
או לקבל הצעת מחיר?
מלא את הטופס
ונחזור אליך בהקדם
bottom of page