top of page
רוצה לשמוע עוד פרטים
או לקבל הצעת מחיר?
מלא את הטופס
ונחזור אליך בהקדם

ביטוח חיים - ריסק

"ביטוח חיים זה מספק למעשה הגנה כלכלית לשארים במקרה של מות המבוטח"

ישנם שני סוגים עיקריים של ביטוח חיים:

הראשון מתייחס לביטוח משכנתא, ובו כאשר המבוטח נפטר חברת הביטוח מעבירה את החוב שנותר לכיסוי הלוואת המשכנתא לבנק.

השני שבו נעמיק, מתייחס לסכום כספי שמקבלים המוטבים של המבוטח במקרה שהאחרון הלך לעולמו. ביטוח חיים זה מספק למעשה הגנה כלכלית לשארים במקרה של מות המבוטח, באמצעות מתן סכום כספי. גובה הסכום נקבע בהתאם לפרמיה שמשלם המבוטח מידי חודש.

 

ישנן שתי צורות נפוצות לביטוח חיים זה:

ביטוח למקרה של מוות בלבד המכונה ריסק – במסגרת ביטוח זה ניתן פיצוי כספי רק במקרה של מות המבוטח.

ביטוח נוסף המשלב את מרכיב הריסק עם רכיב של חיסכון.

 

בפוליסת ביטוח חיים ניתן לכלול את הכיסויים הבאים:

 

  • ביטוח למקרה פטירה: סכום הביטוח יינתן למוטבים במקרה פטירתו של המבוטח.

  • מוות מתאונה: סכום הביטוח יינתן למוטבים במקרה פטירתו של המבוטח כתוצאה מתאונה.

  • נכות מתאונה: סכום הביטוח במלואו יינתן למבוטח במקרה שנעשה נכה ב-100% קבוע כתוצאה מתאונה. במקרה נכות חלקית יקבל המבוטח סכום חלקי יחסי לפי אחוזי הנכות שלו.

  • מחלות קשות: סכום הביטוח יינתן למבוטח במקרה שנתגלתה אצלו מחלה קשה. בפוליסה מפורטות כל סוגי המחלות הכלולות בה.

  • אי כושר עבודה: למבוטח יינתן פיצוי כספי חודשי אם איבד את כושר עבודתו כתוצאה ממחלה או תאונה.

  • שחרור: מבוטח משוחרר מתשלום הפוליסה כל עוד הינו נמצא במצב אי כושר עבודה. חב' הביטוח משלמת את הפרמיה החודשית הכוללת את כל המרכיבים הנמצאים בפוליסה.

 

אצלנו ברמי דן גור סוכנות לביטוח יודעים להתאים את גובה סכומי הביטוח לכל לקוח בנפרד,
ע"פ צרכיו וצרכי המשפחה שלו, התאמה זו הינה קריטית ומשמעותית ללקוח ובעיקר למשפחתו, כיסוי ביטוחי זה הוא בין המשמעותיים ביותר לכל לקוח ולעיתים גם בראש סדר העדיפויות.

 

bottom of page