top of page
מסלקה פנסיונית

מסלקה פנסיונית מהי?

Image by Sabine Peters

המסלקה הפנסיונית, הפועלת מתוקף יוזמה של משרד האוצר ובפיקוחו, מציעה פלטפורמה דיגיטלית היוצרת שדרוג משמעותי בשוק החיסכון הפנסיוני.

 

באמצעות המסלקה הפנסיונית יכול כל אזרח במדינת ישראל לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית על החסכונות הפנסיונים הצבורים לזכותו.

 

המסלקה מיועדת להעברת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים.

המסלקה מציעה ממשק מאובטח וידידותי למשתמש אשר צפוי להגביר את התחרותיות והשקיפות בשוק החיסכון הפנסיוני ולהפוך את המידע על החסכונות הפנסיונים שלנו לנגישים מתמיד.

כיום לפני כל הצטרפות לביטוח פנסיוני מחויב סוכן הביטוח לקבל את כל המידע אודות המבוטח באמצעות המסלקה הפנסיונית.

איך עושים זאת? 2 דרכים אפשריות

1. לתת לנו ייפוי כוח ואנחנו מבקשים את המידע עבורכם.

2. בעצמכם:

נכנסים לאתר של המסלקה הפנסיונית - https://www.swiftness.co.il/

נרשמים לשירות (עולה 20 ש"ח)

מקבלים קוד 

ממתינים כשלושה ימי עסקים

המידע מתקבל במסלקה ומעבירים את המידע לנו.

וכאן אנחנו נכנסים לתמונה ועושים לכם סדר ותהליך סדור ונכון.

נסו אותנו.

 

bottom of page